Financiranje projektov Inovativnost Javna sredstva Mednarodni trgi Odprti pozivi, razpisi in izzivi

Eureka Eurostars in Innowwide: Priložnosti financiranja inovativnih malih in srednje velikih podjetij

Eurostars in Innowwide sta dva evropska programa financiranja, ki ju ponuja mreža Eureka in sta namenjena podpori inovativnih malih in srednje velikih podjetij (MSP) pri njihovih raziskovalno-razvojnih (R&R) prizadevanjih in širitvi na mednarodne trge. V nadaljevanju sta oba programa podrobneje predstavljena.

Eurostars

Eurostars je program financiranja, ki ga financira Evropska unija in upravlja mreža Eureka. Osredotoča se na podporo MSP, ki izvajajo R&R oz. pri razvoju inovativnih izdelkov, procesov ali storitev z močnim tržnim potencialom. Navajam nekaj ključnih značilnosti programa Eurostars:

  • Financiranje: Eurostars zagotavlja finančno podporo MSP za sodelovalne R&R projekte. Znesek financiranja se lahko razlikuje glede na projekt, običajno pa se giblje med 1 in 3 milijoni evrov.
  • Upravičenost: Za financiranje Eurostars lahko zaprosijo MSP iz držav članic Evropske unije ter pridruženih držav, kot so Islandija, Izrael, Norveška, Turčija in Združeno kraljestvo. Program spodbuja sodelovanje med MSP in tudi med MSP in raziskovalnimi institucijami iz različnih držav.
  • Vrednotenje in izbor: Projekti Eurostars so podvrženi strogemu postopku vrednotenja, ki temelji na njihovi tehnološki odličnosti, tržnem potencialu in izvedbi projekta. Uspešne prijave omogočajo sofinanciranje projektov s strani Eureka programa za  R&R dejavnosti.
  • Tržno naravnan pristop: Eurostars poudarja komercializacijo in tržno naravnanost inovativnih izdelkov, procesov ali storitev. Cilj je podpora MSP pri razvoju in prenosu njihovih R&R rezultatov na trg.

Rok za prijave: 12. september 2024

Obiščite spletno stran EUREKA Eurostars za več informacij. Če potrebujete podporo, se obrnite na Ireno Rezec, izkušeno ocenjevalko prijav za EU projekte.

Innowwide

Innowwide je še en evropski program financiranja, ki ga ponuja mreža Eureka, posebej zasnovan za pomoč inovativnim MSP pri ocenjevanju izvedljivosti njihovih raziskovalnih ali komercialnih ambicij na mednarodnih trgih. Tukaj so ključni vidiki programa Innowwide:

  • Financiranje: Innowwide zagotavlja MSP nepovratna sredstva v višini 60.000 evrov za izvedbo študij tržne izvedljivosti za njihove inovativne projekte ali rešitve. To financiranje malim in srednje-velikim podjetjem omogoča sodelovanje z lokalnimi strokovnjaki v izbrani ciljni državi.
  • Ciljne države: Innowwide spodbuja MSP k raziskovanju mednarodnih trgov zunaj Evrope. MSP lahko izberejo ciljno regijo in državo zunaj Evropske unije, kot so Afrika, Amerika, Azija ali Oceanija.
  • Sodelovanje: Čeprav so za financiranje upravičeni le MSP iz držav članic Evropske unije ali pridruženih držav, lahko prijavitelji podizvajalce izberejo v izbrani ciljni državi. Podizvajalci podpišejo zavezo o sodelovanju v projektu pred oddajo projektne prijave.

Rok za prijave: 15. oktober 2024

Obiščite spletno stran EUREKA Innowwide za več informacij. Če potrebujete podporo, se obrnite na Ireno Rezec, izkušeno ocenjevalko prijav za EU projekte.

Oba programa, Eurostars in Innowwide, ponujata dragocene priložnosti za inovativna MSP, saj lahko prejmejo finančno podporo, ki jim pomaga v procesu raziskav in razvoja, pri sodelovanju z mednarodnimi partnerji in tudi pri dostopu do novih trgov.