Tako WOPROMS Agencija kot tudi naše stranke smo odprti za partnerstva v različnih oblikah. Če se prepoznate v eni ali več vlogah, ki jih vidite spodaj, nam to sporočite. Vabimo:

 • razvojne partnerje za skupni razvoj izdelkov ali storitev (na primer pri razvoju in uvajanju programske opreme in rešitev Web3, pri razvoju novih strokovnih klasičnih in spletnih vsebin, spletnem izobraževanju in drugih storitvenih sektorjih);
 • komplementarne partnerje za razširjene storitve za podporo podjetjem in skupen nastop na tujih trgih;
 • finančne partnerje za financiranje projektov v različnih fazah;
 • marketinške in prodajne strokovnjake ter podjetja za soznamčenje, marketing in prodajo na domačem in tujih trgih, izgrajevanje razpršene prodajne mreže in podobno;
 • avtorje strokovnih prispevkov in ponudnike strokovnih vsebin ter tudi poslovne platforme in portale
 • poslovne založnike in medije;
 • ponudnike poslovno-strokovnih izobraževanj in usposabljanj (npr. nosilce strokovnih klasičnih in spletnih seminarjev, soorganizatorje usposabljanj in dogodkov);
 • ponudnike učilnic in dvoran;
 • prevajalce strokovnih vsebin;
 • all others who wish to cooperate with us in the development and promotion of services and products.
 • vse ostale, ki si želijo sodelovati z nami pri razvoju in promociji storitev in izdelkov.

V primeru interesa za sodelovanje nas pokličite ali izpolnite obrazec “Poizvedba“. Če potrebujete z naše strani predhodno podpisano pogodbo o nerazkritju informacij (NDA), navedite to v obrazcu za poizvedbo.