Umetna inteligenca že močno zaznamuje različna področja poslovanja, učenja in življenja. Malo pa so v javnosti znana že številna uporabna orodja, ki jih lahko uporabimo v procesu raziskav in priprave različnih vrst poslovnih strategij. V nadaljevanju predstavljam nekaj od orodij, ki so uporabna tako za zagonska podjetja kot tudi za zrela večja podjetja.

DimeADozen AI zagotavlja avtomatizirano validacijo poslovne ideje in pripravo osnutka obsežnega dokumenta, ki je odlična osnova za pripravo poslovnega načrta, razvojne strategije izdelka ali storitve, pripravo prijavne dokumentacije na razpis ter za druge podobne namene. Orodje DimeADozen AI zagotavi analizo iz večih vidikov. Približno 40 strani dolgo poročilo vam pomaga prepoznati poslovne priložnosti, spoznati strategije konkurentov, razumeti težave uporabnikov, pripraviti strategijo monetizacije in daje tudi priporočila za pridobivanje uporabnikov. Izdelani dokument pomaga podjetjem, podjetnikom in inovatorjem testirati, spreminjati, generirati in preverjati poslovne ideje v nekaj minutah.

Ali bi želeli še enega pomočnika pri izdelavi poslovnega načrta? Orodje Vizologi ponuja vrhunsko pomoč. Ponuja viharjenje idej, pomoč pri imenu izdelka, analizo trga in konkurence, SWOT analizo, poslovni Canvas model in še vse tisto, kar je običajno del poslovnega načrta.

V razvojni fazi izdelka ali storitve pomaga tudi The AI Toolbox for Innovators, brezplačno orodje, t.i. inkubator idej. Gre za skupino orodij, zasnovanih za podporo celotnemu življenjskemu ciklu inovacij, od generiranja idej do preizkušanja na trgu, torej “vse v enem” za vsakogar, ki želi uresničiti nove, inovativne ideje.

Če bi v postopku raziskav in priprave razvojnih strategij potrebovali rezultate drugih raziskav z vašega področja, vam pri tem lahko pomaga Consensus. Orodje išče po različnih raziskovalnih virih, pripravi povzetke objavljenih raziskav oz. odgovarja na vaša vprašanja.

Obstajajo tudi orodja, ki s pomočjo umetne inteligence analizirajo obnašanje potencialne skupine kupcev ipd. Tako npr. obstaja več orodij za analiziranje in kreiranje osebnostnih značilnosti izbranih ciljnih skupin kupcev (personas).

Orodje Power Persona oblikuje podrobne kupčeve profile (personas), ki tržnikom omogočajo globoko razumevanje njihovega občinstva. To orodje je ključno bodisi pri pripravi razvojnih, marketinških in drugih strategij ter za ustvarjanje ciljane vsebine in sporočil, na katere se bodo potencialne stranke bolje odzvale. Enak namen ima tudi orodje Delve AI, ki tudi samodejno generira kupčeve profile in, med drugim, tudi kupčeve profile konkurence. Vse to omogoča podjetjem, da dobijo natančen vpogled v njihove in tudi konkurenčne tržne segmente.

Na osnovi izdelanih kupčevih profilov, ki so pripravljeni s pomočjo umetne inteligence lahko podjetja prilagodijo svoje izdelke in tržne kampanje ter tako lažje zadovoljijo potrebe svojega trga.

Če pri vašem delu potrebujete raziskavo trga, zbiranje mnenj kupcev, preverjanje ideje ali projekta s strani potencialnih kupcev preko vprašalnikov in anket, potem lahko uporabite novo orodje BlockSurvey, ki ne temelji samo na umetni inteligenci ampak tudi na podatkovnem veriženju blokov (blockhain). BlockSurvey že predstavlja t.i. orodje Web3 generacije. To pomeni, da to orodje zagotavlja, da so zbrani podatki res zasebni in v lasti samo tistih, ki jih zbirajo, kar vzpostavlja zaupanje pri tistih, ki na vprašalnike in ankete odgovarjajo.

Zbrane podatke iz vaših raziskav ali preko anket in vprašalnikov kot tudi obstoječe podatke v vaših bazah lahko tudi grafično predstavite z orodjem Columns.

In na koncu tega članka naj omenim še orodje za vašo boljšo medijsko pojavnost. StatSocial je pomembno orodje za vsakega tržnika, ki želi izkoristiti moč socialnega vpliva. Orodje namreč pomaga pri pripravi strategije oz. načrtovanju medijskih objav. Na osnovi analize miljarde socialnih profilov v različnih socialnih medijih vam nudi uvide v ciljne segmente kupcev in njihovo obnašanje ali uporabo različnih medijev, njihovo sledenje in sprejemanje posameznih vplivnežev in druge uvide, vse za to, da bi bile vaše odločitve glede medijskih objav kar najbolj učinkovite.

Kot vidite, posamezna, zgoraj predstavljena orodja dajejo večji poudarek zgodnejšim fazam razvoja izdelka ali storitve, torej preverjanju ideje in zgodnejši analizi trga, druga pa bolj raziskavam trga v kasnejših fazah. Nekatera orodja so namenjena le posamezni vrsti uporabe, druga vključujejo vse-v-enem. Potrebno je tudi poudariti, da se vsa orodja, podprta z umetno inteligenco redno nadgradujejo in hkrati tudi nastajajo nova, še boljša. V prihodnosti lahko pričakujemo, da nam bo umetna inteligenca nudila kakovostne analize poslovnega okolja, napovedovanje tržnih gibanj ter podatke, ki nam bodo omogočili bolj učinkovito razumevanje potencialnih strank oz. tržnih segmentov. Vendar so orodja tudi že zdaj več kot uporabna, nekatera tudi brezplačna ali za zelo sprejemljivo ceno. Preverite sami!

Povabilo: V primeru, da želite vedeti več tudi o drugih orodjih in uporabi umetne inteligence za druge poslovne namene se udeležite spletnega usposabljanja z naslovom Izboljšanje operativne učinkovitosti v poslovanju z AI orodji, kjer bomo podrobneje vstopili v svet umetne inteligence za potrebe generiranja vsebin v vsakodnevnih poslovnih praksah, za marketinško-prodajne oddelke, za projektne ekipe in upravljanje projektov, za potrebe eTrgovine ter za raziskave in strategije.